Novinky
Pozvánka na jarné klubové výstavy 2017

  Slovenský klub MALTÉZSKYCH PSÍKOV Vás pozýva na klubový výstavný deň   DUO SPRING SHOW – 14.5.2017     KLUBOVÁ VÝSTAVA /so zadávaním titulov CAJC,CAC,JCC.CC/ Posudzovateľ: p. ELISABETTA de LUCA, I A CLUB CUP / so zadávaním titulov JCC, CC/ Posudzovateľ: p....

viac
Pozvánka na výstavy SKJ/UKK

Pozývame vás na zaujímavé kynologické akcie: Kalendár výstav SKJ/UKK                    

viac

Číslo účtu

Úvod Klub Číslo účtu

Členské príspevky a ostatné poplatky uhrádzajte prosíme na číslo účtu klubu:


BANKA / BANK: 
TATRA BANKA, a.s., Hodžovo nám. 3, 
P.O.BOX 42, 
850 05 Bratislava 55, SLOVAKIA 

ČÍSLO ÚČTU / BANK  ACCOUNT: 2927842448 / 1100
IBAN:  SK67 1100 0000 0029 2784 2448        
SWIFT (BIC) CODE: TATRSKBX

Variabilný symbol  (Variable  symbol)
: 
1 – RIADNY ČLEN (full member) 
2 – ZAHRANIČNÝ ČLEN (
foreign member) 
3 – PRIATEĽSKÝ ČLEN (
friendly member)