Novinky
Pozvánka na výstavy SKJ/UKK

Pozývame vás na zaujímavé kynologické akcie: Kalendár výstav SKJ/UKK v roku 2018                        

viac
Nová internetová stránka

Spustili sme novú modernejšiu webovú stránku klubu. Veríme, že sa vám bude páčiť. príspevky zasielajte ktorémukoľvek členovi výboru klubu.

viac

Číslo účtu

Úvod Klub Číslo účtu

Členské príspevky a ostatné poplatky uhrádzajte prosíme na číslo účtu klubu:


BANKA / BANK: 
TATRA BANKA, a.s., Hodžovo nám. 3, 
P.O.BOX 42, 
850 05 Bratislava 55, SLOVAKIA 

ČÍSLO ÚČTU / BANK  ACCOUNT: 2927842448 / 1100
IBAN:  SK67 1100 0000 0029 2784 2448        
SWIFT (BIC) CODE: TATRSKBX

Variabilný symbol  (Variable  symbol)
: 
1 – RIADNY ČLEN (full member) 
2 – ZAHRANIČNÝ ČLEN (
foreign member) 
3 – PRIATEĽSKÝ ČLEN (
friendly member)