Novinky
Etický kódex chovateľa

Etický kódex chovateľa ÚKK platný aj pre členov SKMP si môžete pozrieť tu: 

viac
Pozvánka na výstavy SKJ/UKK

Pozývame vás na zaujímavé kynologické akcie: SKJ kalendár výstav    Výstavný kalendár 2024   BRATISLAVA Victory show – Šampión šampiónov – CAC/CAJC & NÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - 1x CAC/CAJC 19. 1. 2024 BRATISLAVA 2x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV –...

viac

Číslo účtu

Úvod KlubČíslo účtu

Členské príspevky a ostatné poplatky uhrádzajte prosíme na číslo účtu klubu:


(nové číslo účtu platné od mája 2019/new bank account valid from May 2019)


BANKA / BANK: 

 

Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Nám. SNP 21
811 01 Bratislava, Slovakia
 
ČÍSLO ÚČTU / BANK  ACCOUNT: 2701623373 / 8330
IBAN:  SK41 8330 0000 0027 0162 3373       
SWIFT (BIC) CODE
: FIOZSKBAXXX


Pri každej platbe prosíme stručne uviesť dôvod platby.


Variabilný symbol  (Variable  symbol): 
1 – RIADNY ČLEN (full member) 
2 – ZAHRANIČNÝ ČLEN (
foreign member) 
3 – PRIATEĽSKÝ ČLEN (
friendly member)