Novinky
Pozvánka na výstavy SKJ/UKK

Pozývame vás na zaujímavé kynologické akcie:   Kalendár výstav SKJ/UKK v roku 2019 VÝSTAVNÝ  KALENDÁR 2019     NITRA 3x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV – 3x CACIB FCI 25.-27. 01. 2019 BRATISLAVA VICTORY SHOW, Šampión šampiónov - CAC 23.2.2019 BRATISLAVA SLOVENSKÁ ELITNÁ VÝSTAVA ŠTENIAT 23.2. 2019 BRATISLAVA NÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV...

viac
Nová internetová stránka

Spustili sme novú modernejšiu webovú stránku klubu. Veríme, že sa vám bude páčiť. príspevky zasielajte ktorémukoľvek členovi výboru klubu.

viac

Číslo účtu

Úvod Klub Číslo účtu

Členské príspevky a ostatné poplatky uhrádzajte prosíme na číslo účtu klubu:


(nové číslo účtu platné od mája 2019/new bank account valid from May 2019)


BANKA / BANK: 

 

Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Nám. SNP 21
811 01 Bratislava, Slovakia
 
ČÍSLO ÚČTU / BANK  ACCOUNT: 2701623373 / 8330
IBAN:  SK41 8330 0000 0027 0162 3373       
SWIFT (BIC) CODE
: FIOZSKBAXXX


Pri každej platbe prosíme stručne uviesť dôvod platby.


Variabilný symbol  (Variable  symbol): 
1 – RIADNY ČLEN (full member) 
2 – ZAHRANIČNÝ ČLEN (
foreign member) 
3 – PRIATEĽSKÝ ČLEN (
friendly member)