Info / News

Slovenský klub Maltézskych psíkov Vás pozýva


dňa 22.5.2016


na výstavný deň DUO SPRING SHOW (Jeden deň, dve výstavy)


KLUBOVÁ VÝSTAVA MALTÉZSKYCH PSÍKOV

 /so zadávaním titulu CAJC,CAC,JCC.CC/  Posudzovateľ:  Mgr.Jana JANEK, SK

a

MALTESE CLUB CUP

/ so zadávaním titulu JCC,CC/  Posudzovateľ:  Dušan Kuriš, SK

 

Miesto konania oboch výstav : HOTEL 21, Nerudova 8, BRATISLAVA - Trnávka

                             


 

Pozývame vás na zaujímavé kynologické akcie:

 

                

 

 

 

 


 

Vitajte na našej vynovenej internetovej stránke.