Novinky
Etický kódex chovateľa

Etický kódex chovateľa ÚKK platný aj pre členov SKMP si môžete pozrieť tu: 

viac
Pozvánka na výstavy SKJ/UKK

Pozývame vás na zaujímavé kynologické akcie: SKJ kalendár výstav    Výstavný kalendár 2024   BRATISLAVA Victory show – Šampión šampiónov – CAC/CAJC & NÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - 1x CAC/CAJC 19. 1. 2024 BRATISLAVA 2x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV –...

viac

Platný do 31.12.2015

Úvod Informácie Štandardy plemenaŠtandard plemena FCI (do 2015) SJ

Štandard FCI č. 65 - Maltézsky psík (MALTESE)

 

65 – Maltese

Maltézsky psík

Dátum vydania platného štandardu: 18. 08. 1994

Pôvod: Stredomorie

Patronát: Taliansko

 

Krátky prehľad histórie: jeho meno neznamená, že pochádza z Malty, prídavné meno “maltais” je odvodené od semitského slova “malat”, ktoré znamená útočisko alebo prístav. Semitské korene sa objavujú aj v množstve prímorských miestnych názvov, napr. meno jadranského ostrova Meleda, sicílskeho mesta Melita či ostrova Malta. Predchodcovia tohto malého psíka žili v prístavoch a prímorských mestách Stredomoria, kde bojovali s myšami a potkanmi, ktoré sa množili v skladištiach prístavov a v skladových priestoroch lodí. V súpise psích plemien známych v Európe spomína Aristoteles (384-322 pred n. l.) aj malého psíka, ktorému dal latinské meno “canes meliteses”. Tento psík bol známy v antickom Ríme, latinský básnik Strabon ho ospieval v prvom storočí nášho letopočtu ako spoločníka ctihodných žien. Zobrazenia maltézskeho psíka od mnohých renesančných maliarov ukazujú malého psíka vo vtedajších salónoch aj ako sprievodcu krásnych žien.

 

Celkový vzhľad: malý s podlhovastým telom. Má dlhú hodvábnu srsť a hlavu nesie hrdo a vznešene, preto je veľmi elegantný .

Dôležité proporcie: dĺžka trupu prevyšuje výšku v kohútiku asi o 38 % . Dĺžka hlavy dosahuje 6/11 výšky v kohútiku.

Správanie a povaha: živý, nežný, učenlivý, veľmi inteligentný.

Hlava: dĺžka dosahuje 6/11 výšky v kohútiku. Jej šírka trochu presahuje polovicu dĺžky.

Temeno: trochu dlhšie ako papuľa, šírka medzi jarmovými oblúkmi zodpovedá jeho dĺžke, takže je širšie ako polovica dĺžky hlavy. V sagitálnom smere má oválny tvar, horná časť lebky je plochá, výbežok medzitemennej kosti je málo výrazný, nadočnicové oblúky a jarmové oblúky sú dobre vyvinuté. Čelová brázda nie je viditeľná, lebo je málo vyvinutá. Boky lebky sú skoro vypuklé.

Stop: čelový sklon je výrazný a tvorí uhol asi 9O°.

Tvárová časť

Ňucháč: je pokračovaním línie chrbta nosa, z profilu je jeho predná časť kolmá. Je veľký, nosné dierky sú otvorené. Ňucháč je zaoblený a vždy čierno pigmentovaný.

Papuľa: dĺžka papule zodpovedá 4/11 dĺžky lebky, je teda trocha kratšia ako polovica dĺžky lebky. Partie pod očami sú pekne cizelované. Hĺbka papule je asi o 20 % menšia ako jej dĺžka. Jej strany sú navzájom rovnobežné, ale pri pohľade spredu papuľa nemá byť štvorhranná, lebo predná časť oblúkom prechádza do strán. Chrbát nosa je rovný, s dobre vyznačenou brázdou v strede.

Pysky: pri pohľade spredu majú horné pysky v mieste spojenia tvar veľmi otvoreného oblúka. Pysky nie sú hrubé a ich kútik nie je viditeľný. Horné pysky dosadajú na spodné tak, že pri pohľade zboku tvoria okraj papule kosti spodnej čeľuste. Okraj pyskov musí byť čierno pigmentovaný.

Čeľuste: normálne vyvinuté, nie silné, dokonale do seba dosadajú. Sánka, ktorej ramená sú rovnobežné, spredu ani nevyčnieva ani neustupuje.

Chrup: oblúky zubov do seba dokonale zapadajú a zatvárajú sa ako nožnice. Zuby sú biele, chrup je dobre vyvinutý a úplný.

Oči: otvorené, so živým pozorným výrazom. Sú väčšie, ako je obvyklé a viečka majú skoro kruhový tvar. Viečka tesne priliehajú k očným guliam, ktoré nesmú byť hlboko uložené, ale skoro v jednej rovine s hlavou, celkom mierne vystupujú. Oči sú umiestnené dopredu, takmer v jednej rovine. Pri pohľade zboku nesmie byť vidno bielko, oči sú tmavookrové, okraje viečok čierne.

Uši: skoro trojuholníkové, ich šírka zodpovedá približne 1/3 dĺžky. Sú nasadené vysoko nad jarmovým oblúkom, takmer nezdvihnuté, ovisnuté, dotýkajú sa bokov hlavy.

Krk: hoci je pokrytý bohatou srsťou, je zreteľne odsadený od tyla; jeho horná línia prebieha v oblúku, dĺžka zodpovedá asi polovici kohútikovej výšky, je nesený vztýčený, nemá voľnú kožu.

Trup: jeho dĺžka meraná od hrotov lopatiek po sedacie hrbolce presahuje výšku v kohútiku o 38 %.

Horná línia: prebieha po koreň chvosta v jednej rovine.

Kohútik: zľahka vystupuje z chrbtovej línie.

Chrbát: jeho dĺžka dosahuje asi 65 % kohútikovej výšky. Hrudný kôš je priestranný a siaha po lakte. Rebrá nie sú veľmi klenuté. Obvod hrudníka presahuje o 2/3 výšku v kohútiku.

Hruď: hrudná kosť veľmi dlhá.

Kríže: krížová kosť je uložená v predĺžení chrbtovej a bedrovej línie, je veľmi široká a dlhá, jej odchýlka od horizontály je asi 10°.

 

Chvost: nasadený v predĺžení krížovej kosti, hrubý pri koreni a tenký na špici. Jeho dĺžka je asi 60 % kohútikovej výšky. Vytvára veľký oblúk, ktorého koniec leží medzi bedrovými hrbolcami a dotýka sa krížov. Nabok skrútený chvost sa toleruje.

 

Končatiny:

Predné končatiny:  dobre priliehajú k telu a sú kolmé.

Plecia: ich dĺžka zodpovedá 1/3 kohútikovej výšky a je od horizontály vychýlená 60° až 65°. V pomere k zvislej osi tela sú takmer kolmé.

Ramená: dlhšie ako lopatky, dĺžka 40 až 45 % kohútikovej výšky, odchýlka od horizontály je asi 70 %. V horných dvoch tretinách dobre priliehajú k trupu a pozdĺžne sú takmer paralelné k zvislej osi tela.

Lakte: rovnobežné so zvislou osou tela.

Predlaktia: s málo výrazným svalstvom, ale pomerne silnými kosťami v pomere k výške plemena. Sú kratšie ako rameno a majú asi 33 % kohútikovej výšky. Vzdialenosť medzi zemou a lakťami zodpovedá asi 55 % kohútikovej výšky.

Kĺby predlaktia: umiestnené vo zvislici predlaktia, veľmi pohyblivé, bez zhrubnutých miest, pokryté tenkou kožou.

Nadprstia: majú tie isté vlastnosti ako zápästia a pre nepatrnú dĺžku sú zvislé.

Labky: okrúhle, dobre uzavreté klenuté prsty, vankúšiky sú čierne, pazúriky sú tiež čierne alebo aspoň tmavej farby.

Panvové končatiny: majú silné kosti, sú navzájom rovnobežné, pri pohľade zozadu sú zvislé od sedacích hrbolcov až po zem.

Stehná: pokryté silným svalstvom, zadná línia je vypuklá; k osi tela sú paralelné, k vertikále sú zhora nadol a zozadu dopredu trocha naklonené; dĺžka dosahuje asi 40 % kohútikovej výšky a šírka len mierne presahuje dĺžku.

Predkolenia: s nepatrnou preliačeninou, od horizontály odchýlené o 55°. Trocha dlhšie ako stehná.

Päty: pätový kĺb zviera uhol 140°.

Podpätia: vzdialenosť medzi hrotom päty a zemou je trocha väčšia ako 1/3 kohútikovej výšky. Ich dĺžka zodpovedá výške päty a sú úplne zvislé.

Labky: okrúhle ako predné, s ktorými majú spoločné všetky znaky.

Pohyb: rovnomerne dôrazný, voľný, v kluse krátky a rýchly krok.

Koža: na celom tele dobre prilieha, je pigmentovaná tmavými škvrnami vínovočervenej farby, najmä na chrbte; okraje viečok, žmurka a okraje pyskov sú čierne.

Vlastnosti osrstenia: lesklá, trblietavá, ťažká padavá srsť hodvábnej štruktúry, je po celom tele dlhá, v celej dĺžke hladká, bez lokní a kučier. Na tele musí dĺžka srsti presahovať kohútikovú výšku a padať na zem, ako dobre priliehajúca pokrývka, ktorá sa telu prispôsobuje bez toho, aby sa otvárala a netvorí lokne ani kučery.

Lokne a kučery sú povolené na predných končatinách od lakťov nadol a na zadných končatinách od kolien po labky; srsť nemá podsadu; na hlave je srsť veľmi dlhá, na chrbte nosa taká dlhá, že splýva so srsťou na brade a na temene je taká dlhá, že splýva so srsťou uší; srsť na chvoste padá iba na jednu stranu tela, na jednu slabinu a stehno a siaha až po pätu.

Farba: čisto biela, svetlý nádych slonovinovej je prípustný; stopy slabého tónovania do oranžova, ktoré pôsobia dojmom zašpinenia, sa tolerujú, ale sú znakom istej nedokonalosti.

Výška a hmotnosť:

výška v kohútiku: psy 21 až 25 cm, sučky 20 až 23 cm,

hmotnosť: od 3 do 4 kg.

 

Chyby: každá odchýlka sa má posudzovať ako chyba, ktorej závažnosť priamo závisí od stupňa odchýlky, toto platí aj pre obojstranné škúlenie a vtedy, ak dĺžka trupu presahuje výšku v kohútiku o viac ako 43 %.

 

Hrubé chyby:

- výrazne vyklenutý chrbát nosa,

- výrazný predhryz alebo podhryz, keď to ovplyvňuje vzhľad papule,

- výška psov nad 26 a pod 19 cm, sučiek nad 25 a pod 18 cm.

 

Diskvalifikujúce chyby:

- výrazná zbiehavosť alebo rozbiehavosť ohraničujúcich línií temena a papule,

- úplná depigmentácia ňucháča, alebo ňucháč inej farby ako čiernej,

- predhryz,

- viacfarebné oči,

- úplná depigmentácia pyskov,

- chýbajúci chvost, vrodený alebo získaný kýpťovitý chvost,

- zvlnená srsť, - každá iná farba ako biela s výnimkou svetlého slonovinového tónu,

- rôznofarebné škvrny bez ohľadu na ich množstvo.

 

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.