Novinky
Pozvánka na výstavy SKJ/UKK

Pozývame vás na zaujímavé kynologické akcie:   Kalendár výstav SKJ/UKK v roku 2020     NITRA 3x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV – 3x CACIB FCI 24.-26. 01. 2020 BRATISLAVA VICTORY SHOW, Šampión šampiónov - CACSlovenská elitná výstava šteniatJunior Trophy – CAJCVeteran...

viac
Nová internetová stránka

Spustili sme novú modernejšiu webovú stránku klubu. Veríme, že sa vám bude páčiť. príspevky zasielajte ktorémukoľvek členovi výboru klubu.

viac

Platný do 31.12.2015

Úvod Informácie Štandardy plemena Štandard plemena FCI (do 2015) SJ

Štandard FCI č. 65 - Maltézsky psík (MALTESE)

 

65 – Maltese

Maltézsky psík

Dátum vydania platného štandardu: 18. 08. 1994

Pôvod: Stredomorie

Patronát: Taliansko

 

Krátky prehľad histórie: jeho meno neznamená, že pochádza z Malty, prídavné meno “maltais” je odvodené od semitského slova “malat”, ktoré znamená útočisko alebo prístav. Semitské korene sa objavujú aj v množstve prímorských miestnych názvov, napr. meno jadranského ostrova Meleda, sicílskeho mesta Melita či ostrova Malta. Predchodcovia tohto malého psíka žili v prístavoch a prímorských mestách Stredomoria, kde bojovali s myšami a potkanmi, ktoré sa množili v skladištiach prístavov a v skladových priestoroch lodí. V súpise psích plemien známych v Európe spomína Aristoteles (384-322 pred n. l.) aj malého psíka, ktorému dal latinské meno “canes meliteses”. Tento psík bol známy v antickom Ríme, latinský básnik Strabon ho ospieval v prvom storočí nášho letopočtu ako spoločníka ctihodných žien. Zobrazenia maltézskeho psíka od mnohých renesančných maliarov ukazujú malého psíka vo vtedajších salónoch aj ako sprievodcu krásnych žien.

 

Celkový vzhľad: malý s podlhovastým telom. Má dlhú hodvábnu srsť a hlavu nesie hrdo a vznešene, preto je veľmi elegantný .

Dôležité proporcie: dĺžka trupu prevyšuje výšku v kohútiku asi o 38 % . Dĺžka hlavy dosahuje 6/11 výšky v kohútiku.

Správanie a povaha: živý, nežný, učenlivý, veľmi inteligentný.

Hlava: dĺžka dosahuje 6/11 výšky v kohútiku. Jej šírka trochu presahuje polovicu dĺžky.

Temeno: trochu dlhšie ako papuľa, šírka medzi jarmovými oblúkmi zodpovedá jeho dĺžke, takže je širšie ako polovica dĺžky hlavy. V sagitálnom smere má oválny tvar, horná časť lebky je plochá, výbežok medzitemennej kosti je málo výrazný, nadočnicové oblúky a jarmové oblúky sú dobre vyvinuté. Čelová brázda nie je viditeľná, lebo je málo vyvinutá. Boky lebky sú skoro vypuklé.

Stop: čelový sklon je výrazný a tvorí uhol asi 9O°.

Tvárová časť

Ňucháč: je pokračovaním línie chrbta nosa, z profilu je jeho predná časť kolmá. Je veľký, nosné dierky sú otvorené. Ňucháč je zaoblený a vždy čierno pigmentovaný.

Papuľa: dĺžka papule zodpovedá 4/11 dĺžky lebky, je teda trocha kratšia ako polovica dĺžky lebky. Partie pod očami sú pekne cizelované. Hĺbka papule je asi o 20 % menšia ako jej dĺžka. Jej strany sú navzájom rovnobežné, ale pri pohľade spredu papuľa nemá byť štvorhranná, lebo predná časť oblúkom prechádza do strán. Chrbát nosa je rovný, s dobre vyznačenou brázdou v strede.

Pysky: pri pohľade spredu majú horné pysky v mieste spojenia tvar veľmi otvoreného oblúka. Pysky nie sú hrubé a ich kútik nie je viditeľný. Horné pysky dosadajú na spodné tak, že pri pohľade zboku tvoria okraj papule kosti spodnej čeľuste. Okraj pyskov musí byť čierno pigmentovaný.

Čeľuste: normálne vyvinuté, nie silné, dokonale do seba dosadajú. Sánka, ktorej ramená sú rovnobežné, spredu ani nevyčnieva ani neustupuje.

Chrup: oblúky zubov do seba dokonale zapadajú a zatvárajú sa ako nožnice. Zuby sú biele, chrup je dobre vyvinutý a úplný.

Oči: otvorené, so živým pozorným výrazom. Sú väčšie, ako je obvyklé a viečka majú skoro kruhový tvar. Viečka tesne priliehajú k očným guliam, ktoré nesmú byť hlboko uložené, ale skoro v jednej rovine s hlavou, celkom mierne vystupujú. Oči sú umiestnené dopredu, takmer v jednej rovine. Pri pohľade zboku nesmie byť vidno bielko, oči sú tmavookrové, okraje viečok čierne.

Uši: skoro trojuholníkové, ich šírka zodpovedá približne 1/3 dĺžky. Sú nasadené vysoko nad jarmovým oblúkom, takmer nezdvihnuté, ovisnuté, dotýkajú sa bokov hlavy.

Krk: hoci je pokrytý bohatou srsťou, je zreteľne odsadený od tyla; jeho horná línia prebieha v oblúku, dĺžka zodpovedá asi polovici kohútikovej výšky, je nesený vztýčený, nemá voľnú kožu.

Trup: jeho dĺžka meraná od hrotov lopatiek po sedacie hrbolce presahuje výšku v kohútiku o 38 %.

Horná línia: prebieha po koreň chvosta v jednej rovine.

Kohútik: zľahka vystupuje z chrbtovej línie.

Chrbát: jeho dĺžka dosahuje asi 65 % kohútikovej výšky. Hrudný kôš je priestranný a siaha po lakte. Rebrá nie sú veľmi klenuté. Obvod hrudníka presahuje o 2/3 výšku v kohútiku.

Hruď: hrudná kosť veľmi dlhá.

Kríže: krížová kosť je uložená v predĺžení chrbtovej a bedrovej línie, je veľmi široká a dlhá, jej odchýlka od horizontály je asi 10°.

 

Chvost: nasadený v predĺžení krížovej kosti, hrubý pri koreni a tenký na špici. Jeho dĺžka je asi 60 % kohútikovej výšky. Vytvára veľký oblúk, ktorého koniec leží medzi bedrovými hrbolcami a dotýka sa krížov. Nabok skrútený chvost sa toleruje.

 

Končatiny:

Predné končatiny:  dobre priliehajú k telu a sú kolmé.

Plecia: ich dĺžka zodpovedá 1/3 kohútikovej výšky a je od horizontály vychýlená 60° až 65°. V pomere k zvislej osi tela sú takmer kolmé.

Ramená: dlhšie ako lopatky, dĺžka 40 až 45 % kohútikovej výšky, odchýlka od horizontály je asi 70 %. V horných dvoch tretinách dobre priliehajú k trupu a pozdĺžne sú takmer paralelné k zvislej osi tela.

Lakte: rovnobežné so zvislou osou tela.

Predlaktia: s málo výrazným svalstvom, ale pomerne silnými kosťami v pomere k výške plemena. Sú kratšie ako rameno a majú asi 33 % kohútikovej výšky. Vzdialenosť medzi zemou a lakťami zodpovedá asi 55 % kohútikovej výšky.

Kĺby predlaktia: umiestnené vo zvislici predlaktia, veľmi pohyblivé, bez zhrubnutých miest, pokryté tenkou kožou.

Nadprstia: majú tie isté vlastnosti ako zápästia a pre nepatrnú dĺžku sú zvislé.

Labky: okrúhle, dobre uzavreté klenuté prsty, vankúšiky sú čierne, pazúriky sú tiež čierne alebo aspoň tmavej farby.

Panvové končatiny: majú silné kosti, sú navzájom rovnobežné, pri pohľade zozadu sú zvislé od sedacích hrbolcov až po zem.

Stehná: pokryté silným svalstvom, zadná línia je vypuklá; k osi tela sú paralelné, k vertikále sú zhora nadol a zozadu dopredu trocha naklonené; dĺžka dosahuje asi 40 % kohútikovej výšky a šírka len mierne presahuje dĺžku.

Predkolenia: s nepatrnou preliačeninou, od horizontály odchýlené o 55°. Trocha dlhšie ako stehná.

Päty: pätový kĺb zviera uhol 140°.

Podpätia: vzdialenosť medzi hrotom päty a zemou je trocha väčšia ako 1/3 kohútikovej výšky. Ich dĺžka zodpovedá výške päty a sú úplne zvislé.

Labky: okrúhle ako predné, s ktorými majú spoločné všetky znaky.

Pohyb: rovnomerne dôrazný, voľný, v kluse krátky a rýchly krok.

Koža: na celom tele dobre prilieha, je pigmentovaná tmavými škvrnami vínovočervenej farby, najmä na chrbte; okraje viečok, žmurka a okraje pyskov sú čierne.

Vlastnosti osrstenia: lesklá, trblietavá, ťažká padavá srsť hodvábnej štruktúry, je po celom tele dlhá, v celej dĺžke hladká, bez lokní a kučier. Na tele musí dĺžka srsti presahovať kohútikovú výšku a padať na zem, ako dobre priliehajúca pokrývka, ktorá sa telu prispôsobuje bez toho, aby sa otvárala a netvorí lokne ani kučery.

Lokne a kučery sú povolené na predných končatinách od lakťov nadol a na zadných končatinách od kolien po labky; srsť nemá podsadu; na hlave je srsť veľmi dlhá, na chrbte nosa taká dlhá, že splýva so srsťou na brade a na temene je taká dlhá, že splýva so srsťou uší; srsť na chvoste padá iba na jednu stranu tela, na jednu slabinu a stehno a siaha až po pätu.

Farba: čisto biela, svetlý nádych slonovinovej je prípustný; stopy slabého tónovania do oranžova, ktoré pôsobia dojmom zašpinenia, sa tolerujú, ale sú znakom istej nedokonalosti.

Výška a hmotnosť:

výška v kohútiku: psy 21 až 25 cm, sučky 20 až 23 cm,

hmotnosť: od 3 do 4 kg.

 

Chyby: každá odchýlka sa má posudzovať ako chyba, ktorej závažnosť priamo závisí od stupňa odchýlky, toto platí aj pre obojstranné škúlenie a vtedy, ak dĺžka trupu presahuje výšku v kohútiku o viac ako 43 %.

 

Hrubé chyby:

- výrazne vyklenutý chrbát nosa,

- výrazný predhryz alebo podhryz, keď to ovplyvňuje vzhľad papule,

- výška psov nad 26 a pod 19 cm, sučiek nad 25 a pod 18 cm.

 

Diskvalifikujúce chyby:

- výrazná zbiehavosť alebo rozbiehavosť ohraničujúcich línií temena a papule,

- úplná depigmentácia ňucháča, alebo ňucháč inej farby ako čiernej,

- predhryz,

- viacfarebné oči,

- úplná depigmentácia pyskov,

- chýbajúci chvost, vrodený alebo získaný kýpťovitý chvost,

- zvlnená srsť, - každá iná farba ako biela s výnimkou svetlého slonovinového tónu,

- rôznofarebné škvrny bez ohľadu na ich množstvo.

 

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.