Novinky
Etický kódex chovateľa

Etický kódex chovateľa ÚKK platný aj pre členov SKMP si môžete pozrieť tu: 

viac
Pozvánka na výstavy SKJ/UKK

Pozývame vás na zaujímavé kynologické akcie: SKJ kalendár výstav    Výstavný kalendár 2024   BRATISLAVA Victory show – Šampión šampiónov – CAC/CAJC & NÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - 1x CAC/CAJC 19. 1. 2024 BRATISLAVA 2x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV –...

viac

Služby a Poplatky Plemennej knihy UKK

Úvod Informácie FCI, SKJ, UKKSlužby a Poplatky Plemennej knihy UKK

Internetová stránka UKK:  http://www.unkk.sk/phpmenu.php

 

ZÁPISNÝ PORIADOK UKK:  http://www.unkk.sk/phpmenu.php?s=19

 

 

CENNÍK POPLATOKV UKK:

CENNÍK PLEMENNEJ KNIHY ÚKK (platný od 01.06.2021)

   
preukaz o pôvode (PP) 15,00 € 
exportný PP = súhlas na vývoz
(na žiadosť chovateľa)
25,00 €
exportný PP (majiteľa) - export pedigree 50,00 € 
import jedinca 20,00 € 
opis PP 10,00 € 
duplikát PP 10,00 € 
príloha k PP 5,00 € 
potvrdenie chovnej spôsobilosti 5,00 € 
expresný príplatok 10,00 € 
poplatok za zápis šteniat (vrh) starších ako 9 týždňov 50,00 € 
poplatok za zápis šteniat (vrh) starších ako 3 mesiace 100,00 € 
Chránenie registrovaného názvu chovu 40,00 €
zmena adresy, prevod majiteľa, nové potvrdenie názvu chovu 5,00 €
poštovné v SR - zaslanie PP šteniat 5,00 € 
 

Pre nečlenov chovateľských klubov ÚKK je cenník navýšený o 100 %.
Číslo účtu pre vybavovanie agendy Plemennej knihy ÚKK
IBAN: SK22 0200 0000 0030 0446 4359


 

 

 

ÚNIA KYNOLOGICKÝCH KLUBOV
Furmanská 9
841 03 Bratislava
Slovak Republic
 
Tel.: + 421 (0) 2 64 28 26 91
e-mail: unkk@unkk.sk (agenda klubov)
 
Plemenná kniha
Ildikó Melichová
Mobil: + 421 (0) 948 220 924
e-mail: melichova@unkk.sk (plemenná kniha)
 
 
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
č.účtu: 3004464359/0200
IBAN: SK22 0200 0000 0030 0446 4359
SWIFT: SUBASKBX
 
 
Úradné hodiny:
Pondelok 9.00 - 15.00 hod.
Utorok 9.00 - 15.00 hod.
Streda NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Štvrtok 9.00 - 15.00 hod.
Piatok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
 
Linky autobusov: 23, 30, 38