Novinky
Etický kódex chovateľa

Etický kódex chovateľa ÚKK platný aj pre členov SKMP si môžete pozrieť tu: 

viac
Pozvánka na výstavy SKJ/UKK

Pozývame vás na zaujímavé kynologické akcie: SKJ kalendár výstav    Výstavný kalendár 2024   BRATISLAVA Victory show – Šampión šampiónov – CAC/CAJC & NÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV - 1x CAC/CAJC 19. 1. 2024 BRATISLAVA 2x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV –...

viac

Novela od 1.1.2016

Úvod Informácie Štandardy plemenaŠtandard plemena FCI (od 2016) SJ

Štandard FCI č. 65 - Maltézsky psík (MALTESE)

 

PREKLAD: pani Peggy Davis.

Revidoval: Renée Sporre Willes.

Úradný jazyk (AJ).

PÔVOD: Stredozemné more.

PATRONÁTNA KRAJINA: Taliansko.

 

VYUŽITIE: Spoločenské a drobné psy.

KLASIFIKÁCIA FCI: Spoločenské a drobné plemená psov skupiny 9.

Oddiel 1 Bišoni a príbuzné plemená.

Bez pracovnej skúšky.

 

DÁTUM PUBLIKÁCIE PLATNÉHO ŠTANDARDU: 13.11.2015.

 

Preklad do slovenského jazyka:  Ing. Anna Darnadyová

 

 

STRUČNÉ HISTORICKÉ ZHRNUTIE

 

Názov „maltézsky“ neznamená, že plemeno pochádza z ostrova Malta, pretože prídavné meno „maltézsky“ pochádza zo semitského slova „màlat“, čo znamená útočisko alebo prístav; tento semitský pôvod sa znova objavuje v celej rade názvov námorných miest; v mene jadranského ostrova Méléda, sicílskeho mesta Melita a tiež ostrova Malty. Predkovia tohto malého psa žili v prístavoch a prímorských mestách stredného Stredozemia, kde lovili myši a potkany, ktoré sa našli v hojnosti v skladoch prístavov a v nákladných priestoroch lodí.

V zozname psov existujúcich v dobe Aristotelesa (384–322 B.C.) je uvedené plemeno malých psov, ktorým sa pripisuje latinský názov „canes melitenses“. Tento pes bol známy v starovekom Ríme: obľúbený spoločník matrón a chválený Strabonom, latinským básnikom prvého storočia nášho letopočtu. Dobové zobrazenia maltézskeho psíka renesančnými maliarmi ukazujú tohto malého psíka v salónoch po boku krásnych dám.

CELKOVÝ VZHĽAD

Malé, predĺžené telo, pokryté veľmi dlhou bielou srsťou. Veľmi elegantný, s hrdým a sebavedomým držaním hlavy.

 

DÔLEŽITÉ PROPORCIE

 • Dĺžka tela presahuje asi o 1/3 výšku v kohútiku.
 • Dĺžka hlavy sa rovná 6/11 výšky v kohútiku.
 • Obvod hrudníka je o 2/3 väčší ako výška v kohútiku.
 • Dĺžka papule sa rovná 4/11 dĺžky hlavy; je preto o niečo kratšia ako polovica dĺžky hlavy.
 • Hĺbka papule je o dobrých 20% menšia ako jej dĺžka.
 • Chvost zodpovedá asi 60% výšky v kohútiku.

POVAHA / TEMPERAMENT

Živý, prítulný, veľmi pokojný a veľmi inteligentný.


HLAVA

Pomerne široká, mierne presahuje polovicu dĺžky hlavy.


LEBKA

TEMENO: je mierne dlhšie ako papuľa; bizygomatická šírka (medzi jarmovými oblúkmi) sa rovná jeho dĺžke. V predozadnom smere je veľmi mierne vajcovitého (ovoidného) tvaru, horná časť lebky je plochá s mierne naznačeným tylovým hrboľom. Výčnelok čelovej kosti a nadočnicových oblúkov je dobre vyvinutý; čelová ryha je veľmi slabo alebo vôbec nie je vyznačená, bočné steny lebečných kostí sú trochu vypuklé.

STOP: čelovo-nosová priehlbina je výrazne definovaná a zviera uhol 90°.

 

TVÁROVÁ ČASŤ

ŇUCHÁČ: pokračovaním nosového chrbta pri pohľade z profilu je jeho predná časť zvislá. Je výrazný s otvorenými nozdrami, zaoblený a úplne čierny.   

PAPUĽA: dĺžka papule je o niečo menšia ako polovica dĺžky hlavy. Podočnicová oblasť je dobre tvarovaná. Jej hĺbka je oveľa menšia ako dĺžka. Strany papule sú rovnobežné. Pri pohľade spredu nesmie byť štvorcová, pretože jej predná strana sa spája s bočnými stranami oblúkom. Papuľa je priama s dobre vyznačenou ryhou v jej strednej časti.

PYSKY: Horné pysky pri pohľade spredu majú v mieste spojenia tvar veľmi otvoreného oblúka. Sú vyvinuté mierne do hĺbky a spojenie pier nie je viditeľné. Horné pery sa dokonale prispôsobia spodným perám tak, že spodný profil papule je definovaný spodnou čeľusťou. Okraje pier musia byť úplne čierne.

ČEĽUSTE / ZUBY:  Normálne vyvinuté, vzhľadovo ľahšie, dokonale prispôsobené. Spodná čeľusť s rovnými bočnými stranami nie je v prednej časti ani vyčnievajúca, ani ustupujúca. Zubné oblúky sú dokonale prispôsobené a rezáky sú v nožnicovom záhryze. Zuby sú biele a chrup je dobre vyvinutý a kompletný.

OČI:  Živý a pozorný výraz, veľkosť je väčšia, ako by sa očakávalo, tvar oka je zaoblený. Očné viečka sú v tesnom kontakte s očnou guľou, ktorá nie je nikdy hlboko nasadená, skôr v úrovni hlavy, mierne vyčnievajúca. Oči sú umiestnené spredu takmer na úrovni čela. Pri pohľade spredu: nesmie byť vidieť beľmo (biela časť oka); sú tmavo okrovej farby; okraje očí a tretie viečko sú čierne.

UŠI: takmer trojuholníkového tvaru, ich šírka je približne 1/3 ich dĺžky. Sú nasadené vysoko nad jarmovým oblúkom, visia tesne po bokoch lebky, s malým vztýčením.

KRK: Aj keď je pokrytý bohatou srsťou, šija je jasne viditeľná. Horná línia je zaoblená. Dĺžka krku je asi polovica výšky v kohútiku. Krk je nesený vzpriamene a nevykazuje žiadnu uvoľnenú kožu.


TRUP

Dĺžka od predného hrotu ramena po sedací hrbolec na zadku je o viac ako 1/3 väčšia ako výška v kohútiku.

Horná línia: Rovná až po nasadenie chvosta.

Kohútik: Mierne nad hornou líniou.

Chrbát: Jeho dĺžka predstavuje viac ako polovicu výšky v kohútiku.

Kríže: Predĺžením bedrovej chrbtovej línie, veľmi široké a dlhé, sklon je 10° pod úrovňou chrbta.

Hrudník: Dostatočný, hlboký, dobre vyvinutý, siahajúci pod lakte, rebrá nie príliš klenuté. Oblasť hrudnej kosti je veľmi dlhá.

Chvost: Nasadený na úrovni krížov, hrubý pri koreni a jemný na špičke. Vytvára veľký oblúk, ktorého špička padá medzi bedrové hrbolce a dotýka sa krížov. Chvost zakrivený na jednej strane tela je tolerovaný.

 

KONČATINY

HRUDNÉ KONČATINY:

Celkový vzhľad: Celé končatiny sú tesne pri tele, rovné a rovnobežné.

Plecia: Dĺžka predstavuje 1/3 výšky v kohútiku, horná časť pliec je široko od seba, dobre uložená dozadu.

Ramená: Dlhšie ako lopatka, dobre zauhlené.

Lakte: Nie sú vbočené ani vybočené.

Predlaktie: Suché, s málo viditeľnými svalmi, ale so silnou kostnou štruktúrou v pomere k veľkosti plemena.

Carpus (zápästie): Vo zvislej línii predlaktia, pohyblivé. Nemalo by byť uzlovité. Potiahnuté jemnou pokožkou.

Metacarpus (nadprstie): Má rovnaké vlastnosti ako Carpus (zápästie) a kvôli svojej krátkej dĺžke je vertikálne.

Predné labky: okrúhle, prsty uzavreté a klenuté; vankúšiky by mali byť čierne, nechty by mali byť tiež čierne alebo aspoň tmavej farby.

 

PANVOVÉ KONČATINY:

Celkový vzhľad: Mohutná štruktúra kostí. Pri pohľade zozadu sú nohy rovnobežné, zvislé od sedacích hrbolcov až po zem.

Stehná: Silne osvalené, zadná línia je vypuklá. Ich smer nadol a dopredu je trochu šikmý k vertikále.

Koleno: Spojenie v kĺbe je voľné, nie je vbočený ani vybočený.

Predkolenie: S nepatrnou štrbinou medzi šľachou a kosťou, šikmosť od horizontály je 55 °. Je mierne dlhšie ako stehno.

Päty: Zadný pätový uhol tvorí 140 °.

Metatarsus (zadné nadprstie): Vzdialenosť od zeme po pätu je o niečo väčšia ako 1/3 výšky v kohútiku.

Nadprstie:  Pomerne nízko nasadené a úplne vzpriamené.

Zadné labky: okrúhle, prsty uzavreté a klenuté; vankúšiky by mali byť čierne, nechty by mali byť tiež čierne alebo aspoň tmavej farby.


Pohyb: rovnomerný, smerom k zemi kĺzavý, voľný, v kluse s krátkymi a veľmi rýchlymi krokmi.


KOŽA: Skutočne priliehajúca ku všetkým častiam tela, pigmentovaná tmavými škvrnami a škvrnami červenkastej farby vína, najmä na chrbte.


OSRSTENIE:
Srsť: hustá, lesklá, žiarivá, ťažko padajúca a hodvábnej štruktúry, veľmi dlhá na celom tele a po celej dĺžke rovná, bez stôp vĺn alebo kučeravosti. Na trupe by mala byť dlhšia ako výška v kohútiku a mala by ťažko padať k zemi ako prikrývka priliehajúca k trupu bez otvárania alebo vytvárania kučier alebo vĺn. Kučery alebo vlny sú akceptovateľné na hrudných končatinách od lakťa po labku, na panvových končatinách od kolena k labke.  Neexistuje žiadna podsada. Na hlave je srsť veľmi dlhá, rovnako ako na papuľke, kde sa prelína s bradou a tiež na lebke, kde padá, prípadne sa mieša s vlasmi zakrývajúcimi uši. Na chvoste chĺpky padajú späť na jednu stranu tela, t.j. na bok a stehno, v takej dĺžke, aby dosiahli k pätám.

Farba: čisto biela, povolený je bledý slonovinový odtieň. Stopy bledo oranžových odtieňov sú tolerované, ale nie sú žiaduce a predstavujú nedokonalosť.

Veľkosť a hmotnosť: Výška v kohútiku: Psi: od 21 do 25 cm. Suky: od 20 do 23 cm. Hmotnosť: 3–4 kg.

 

CHYBY: Akákoľvek odchýlka od vyššie uvedených charakteristík by sa mala považovať za chybu a závažnosť, s akou by sa mala chyba posudzovať, by mala byť v presnom pomere k jej stupňu a jej účinku na zdravie a pohodu psa.

 • Bilaterálny strabizmus (obojstranná škuľavosť).
 • Dlhé telo.

VÁŽNE / ŤAŽKÉ  CHYBY:

 • Rímsky nos.
 • Výrazný podhryz.
 • Veľkosť u psov nad 26 cm alebo pod 19 cm.
 • Veľkosť u súk nad 25 cm alebo pod 18 cm.


DISKVALIFIKUJÚCE CHYBY:

 • Agresívne alebo príliš plaché psy.
 • Každý pes, ktorý zreteľne vykazuje abnormality telesné alebo správania, musí byť diskvalifikovaný.
 • Zvýšená zbiehavosť alebo rozbiehavosť (divergencia alebo konvergencia) ohraničujúcich línií hlavy.
 • Celková depigmentácia nosa alebo nos inej farby ako čiernej.
 • Predhryz.
 • Škuľavosť.
 • Celková depigmentácia očných viečok.
 • Bezchvostosť, skrátený chvost, vrodená alebo získaná.
 • Kučeravá srsť.
 • Akákoľvek farba iná ako biela, s výnimkou bledej slonoviny.
 • Škvrny rôznych farieb bez ohľadu na ich výskyt.

N. B.:  Poznámka:

Psy by mali mať dva zjavne normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

Na chov by sa mali používať iba funkčne a klinicky zdravé psy s typickými charakteristikami plemena.