Novinky
Pozvánka na výstavy SKJ/UKK

Pozývame vás na zaujímavé kynologické akcie: Výstavný kalendár SKJ 2023 NITRA 3x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV – 3x CACIB FCI 19.2.2023 Crufts 2024 kvalifikácia 17.-19. 02. 2023 BRATISLAVA Victory show - Šampión šampiónov - CAC Slovenská elitná...

viac

Info / News


 


vame do pozornosti:

 

 

 

Školenie bude zorganizované v dvoch termínoch s prednáškami z oblastí vstupného testu:

15.4.2023 prednášky:
1. anatómia a fyziológia - MVDr. Gabriela Ridarčíková
2. základy genetiky - Ing. Jozef Jursa
3. štandard a história plemena - Ing. Jaroslav Matyáš
4. platné poriadky SKJ - Stanovy-Jozef Šuster.

17.6.2023 prednášky:
1. správanie a princípy pri posudzovaní- MVDr. Gabriela Ridarčíková
2. platné poriadky SKJ - Chovateľský a Výstavný poriadok, Poriadok pre menovanie rozhodcov a ďalšie - Mgr. Viera Stloukalová, Jozef Šuster, Ing. Jaroslav Matyáš
3. predpisy FCI - Jozef Šuster
4. mechanika pohybu psa- Ing. Jozef Jursa.

Miesto konania prednášok: Agroinštitút Nitra, Akademická 952/4, 94901 Nitra.
Začiatok školenia o 10.00 hod.
Vstupný teoretický test sa bude konať 17.8.2023 v Bratislave (SKJ, Furmanská 9, BA)


Podmienky pre prijatie čakateľa nájdete v Poriadku pre menovanie rozhodcov. Prednášok sa môžu zúčastniť aj čakatelia a rozhodcovia pre exteriér psov, ktorí tiež pošlú prihlášku.

Elektronická prihláška: https://forms.gle/7TEUUNcGV9Hu7Sjt7


UPOZORNENIE


ZMENA ČÍSLA ÚČTU

 

Od mája 2019 má klub nové číslo účtu.

Prosíme všetkých uhrádzať platby na toto číslo:

IBAN: SK41 8330 0000 0027 0162 3373

 


 

 

Pozvánka na klubové akcie v roku 2023 

 

 (plánované)

Výstavy:

07. 05. 2023             KLUBOVÁ VÝSTAVA so zadávaním CAC/CAJC, Veľké Úľany

07. 05. 2023             Oblastná výstava psov Veľké Úľany – účasť na oblastnej výstave platí aj ako náhrada za našu špeciálnu výstavu Club Cup bez zadávania CAC/CAJC, ktorá sa samostatne konať nebude

 

26. 08. 2023             ŠPECIÁLNA VÝSTAVA  so zadávaním CAC/CAJC, Malacky

                      Propozície na Špeciálnu výstavu konanú 26.8.2023 v Malackách


26. 08. 2023             Oblastná výstava psov všetkých plemien Malacky - účasť na oblastnej výstave platí aj ako náhrada za našu špeciálnu výstavu Club Cup bez zadávania CAC/CAJC, ktorá sa samostatne konať nebude

 

Klubové bonitácie:

07. 05. 2023             Veľké Úľany – po skončení výstavy

26. 08. 2023             Malacky – po skončení výstav

 

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA :

07. 05. 2023             Veľké Úľany – po skončení výstav

 

 

 

 

Prihláška na výstavu/Entry form to dog show

 

 Výsledky z výstav


 

2019

2020

2021

2022

 

 

  


 

Dôležitý oznam

Prezídium SKJ schválilo zmenu v organizačnom postupe potvrdzovania čakateľstiev a titulov - CAJC, CAC, reserve CAC, CACIB, reserve CACIB, BOS, BOB, BOJ.

Od 1.1.2018 nebudú vydávané vystavovateľom kartičky potvrdzujúce čakateľstvá a tituly ako doposiaľ, tieto budú zaznačované na posudkovom liste.

K žiadostiam o šampionát však naďalej zostáva povinnosť dokladovať originály CAC kartičiek (spolu s originálom posudkového listu) z výstav, ktoré sa konali do 31.12.2017. V časti Uznesenia VČS a MČS je zverejnené uznesenie z VČS SKMP konanej 15.09.2019 
a v časti  Klubové dokumenty sú zverejnené klubové dokumenty aktualizované k 15.09.2019 .

 
Kalendár výstav SKJ/UKK 


                        

v roku 2023

 
Vzhľadom na neustálený vývoj epidemiologickej situácie v SR spojenej s COVID -19, odporúčame sledovať informácie ohľadne výstav na webových stránkach jednotlivých organizátorov.

   Výstavný kalendár 2023

 

NITRA 3x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV – 3x CACIB FCI
19.2.2023 Crufts 2024 kvalifikácia
17.-19. 02. 2023
BRATISLAVA Victory show - Šampión šampiónov - CAC
Slovenská elitná výstava šteniat
Slovak junior (CAJC) & veteran trophy
31. 03. 2023
BRATISLAVA 2x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV – 2x CACIB FCI 01.-02. 04. 2023
LUČENEC 2x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV – 2x CACIB FCI 13.-14. 05. 2023
NITRA 3x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV – 3x CACIB FCI
11.06.2023 Crufts 2024 kvalifikácia
09.-11. 06. 2023
VEĽKÁ IDA 3x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV – 3x CACIB FCI 30.6.-02. 07. 2023
BRATISLAVA 3x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV – 3x CACIB FCI 18.-20. 08. 2023
BRATISLAVA 3x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV – 3x CACIB FCI
29.10.2023 Crufts 2024 kvalifikácia
27.-29. 10. 2023
NITRA 3x MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV – 3x CACIB FCI
10.12.2023 Crufts 2024 kvalifikácia
08.-10. 12. 2023